آدرس کارخانه :

شیراز-شهرک صنعتی بزرگ شیراز میدان پژوهش شمالی خیابان 302 مجتمع غذایی ارژن 
تلفن :

07137742086 

فکس:

07137742089

دفتر مرکزی :

شیراز بلوار امیر کبیر چهارراه گلشن - شرکت ارژن 
تلفن :

07138227541 
ایمیل:

info@arjandairy.com