شرکت ارژن

لبنیات : تولید فرآورده های لبنی( شیر ، دوغ، ماست ، پنیر ... )

صنفلبنیات : تولید و توزیع
نام واحدشرکت ارژن
مدیریتجناب آقای تقوایی
تلفن071382219917,07138221238
تلفن کارخانه07137743490,071342086-7
موبایل09171116414
فاکس07117742089,8229138
ایمیلarjandairy@gmail.com
سایتwww.arjandairy.com
کد پستی7158188793
آدرس

شیراز- بلوار امیر کبیر،تقاطع خیابان گلشن،چهارراه کشن کارخانه:شیراز- سلطان آباد،شهرک صنعتی،خیابان پژوهش شمالی،فلکه پنجم،فرعی 302

شرح فعالیت

لبنیات : تولید فرآورده های لبنی( شیر ، دوغ، ماست ، پنیر ... )